Služby sběrného dvora

Sběrný Dvůr Rottami s.r.o.: Udržitelné Řešení Pro Firmy a Živnostníky
Společnost Rottami s.r.o. je tu, aby poskytovala efektivní a odpovědné služby sběrného dvora pro firmy a živnostníky. Našim cílem je vytvořit prostředí, kde mohou podniky pohodlně a ekologicky likvidovat různé druhy odpadů. Nabízíme širokou škálu služeb pro efektivní zpracování a likvidaci odpadů.


Přijímáme Následující Druhy Odpadů:

1. Starý Nábytek:
Nabízíme bezproblémový odvoz a likvidaci starého nábytku, pomáháme vám uvolnit prostor a zároveň minimalizovat ekologický dopad.
2. Odpadní Dřevo:
Věnujeme se sběru a recyklaci odpadního dřeva, a tím podporujeme udržitelnost a obnovitelnost surovin.
3. Stavební Suť:
Pro firmy v oblasti stavebnictví poskytujeme možnost bezpečného a odpovědného odstranění stavební suťe.
4. Vyřazené Spotřebiče:
Zajišťujeme likvidaci vyřazených spotřebičů s důrazem na správné a bezpečné zpracování elektronického odpadu.
5. Plasty:
Podporujeme recyklaci plastů a přispíváme k omezení negativních dopadů plastového odpadu na životní prostředí.
6. Sklo:
Sbíráme a recyklujeme sklo, přičemž zdůrazňujeme výhody recyklace pro udržitelnost.

Pro Firmy:
Zpoplatněné Ukládání Odpadu:
Pro firmy poskytujeme zpoplatněné uložení odpadu. Podrobnosti a ceny naleznete v našem ceníku uložení odpadů pro firmy.


Proč Zvolit Náš Sběrný Dvůr:
Odborné Zpracování: Naši odborníci se starají o odborné a ekologicky šetrné zpracování různých typů odpadů.
Šetrnost k Životnímu Prostředí: Zaměřujeme se na udržitelné postupy a recyklaci s cílem minimalizovat dopad na planetu.
Jednoduchý a Pružný Proces:
Poskytujeme jednoduchý a pružný proces pro firmy, který usnadňuje likvidaci odpadu.


Připojte se k nám ve snaze o efektivní a odpovědný přístup k nakládání s odpady. Pro bližší informace a konzultace nás neváhejte kontaktovat