V oblasti zpětného odběru i zpracování elektrozařízení a elektroodpadu spolupracujeme s registrovaným kolektivním systémem REMA. Tímto krokem přispíváme k řádné separaci a recyklaci jednotlivých součástí a následně k ochraně životního prostředí.

V rámci zpětného odběru přijímáme na našich provozovnách od fyzických a právnických osob elektroodpad určený pro použití v domácnosti, a to elektroodpad definovaný v následujících podskupinách dle vyhlášky o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady 352/2005 Sb.:

  1. Zařízení pro tepelnou výměnu (ledničky, mrazáky, klimatizace, tepelná čerpadla apod.)
  2. Obrazovky (televize, monitory, notebooky, laptopy a další zařízení obsahující obrazovku větší než  100 cm²
  3. Světelné zdroje (zářivky, výbojky, LED lampy a ostatní osvětlovací zařízení se zabudovanými LED diodami.
  4. Velká zařízení (pračky, myčky, sušičky, sporáky, trouby, velké kopírky a tiskárny apod.
  5. Malá zařízení (vysavače, mikrovlnné trouby, toustovače, žehličky, fény, hodinky, rádia, vrtačky, pily apod.)
  6. Malá zařízení inform. technologií a telekomunikačních zařízení (mobilní telefony, GPS navigace, routery, kapesní kalkulačky, osobní počítače apod.)